Keert uw deurwaarder geïncasseerde bedragen niet uit?

Gerechtsdeurwaarders geschorst

Onlangs zijn in Nederland 48 deurwaarders voor een maand geschorst. Wat was er aan de hand? Gebleken is dat een groot aantal deurwaarders zich niet houdt aan de wet- en regelgeving die op gerechtsdeurwaarders van toepassing is.

Alle 48 deurwaarders zijn voor een maand geschorst vanwege tekorten op een rekening waar geïncasseerd geld op binnenkwam. Dat heeft de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders besloten.

Bewaarplicht voor Gerechtsdeurwaarders

Op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet is iedere gerechtsdeurwaarder verplicht om aan de zogenaamde ‘bewaarplicht’ te voldoen. Gerechtsdeurwaarders dienen een kwaliteitsrekening aan te houden. Dit is een aparte bankrekening waarop bedragen die zijn ontvangen voor opdrachtgevers moeten worden bewaard.

Negatieve bewaarpositie

Ondernemers verwachten van hun deurwaarder dat die in afzonderlijke dossiers van opdrachtgevers tussentijds of na volledige betaling door de debiteur, het op de kwaliteitsrekening ontvangen bedrag, onder aftrek van redelijke kosten van de deurwaarder, uitkeert aan de opdrachtgever. Helaas blijven veel gerechtsdeurwaarders hiermee in gebreke. Wat zijn hiervan de oorzaken?

Gebleken is dat veel deurwaarders, ook deurwaarders die nog niet geschorst zijn, hun plichten hebben verzuimd door aan hun opdrachtgevers geen volledig kostendekkend voorschot te vragen. Hierdoor is ten opzichte van deze opdrachtgevers een zogenaamde negatieve bewaarpositie ontstaan. Gerechtsdeurwaarders zijn nu op grond van nieuwe regelgeving verplicht om dit op te lossen. Zij doen dat door een aanvullend depotbedrag te vragen aan de opdrachtgever. Zolang de opdrachtgever hiertoe niet bereid is, houden gerechtsdeurwaarders de bedragen die zij hebben ontvangen voor de opdrachtgever vast tot de bewaarpositie niet langer negatief is. Voor opdrachtgevers betekent dit vaak dat zij voorlopig uit lopende dossiers en uit nieuwe dossiers die zij uit handen geven aan de deurwaarder, niets zullen ontvangen.

Daarnaast is het de bedoeling dat alle kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt om de vordering van de opdrachtgever te incasseren, door de debiteur worden betaald. Van belang is dan ook dat er goed overleg is tussen deurwaarder en opdrachtgever over de te maken kosten. Deze kosten moeten niet onnodig gemaakt worden en ook in overeenstemming zijn met het te incasseren bedrag.

In de praktijk is gebleken dat het bij een aantal gerechtsdeurwaarders fout gaat. Nadat een vonnis is verkregen tegen de debiteur worden regelmatig enorme kosten gemaakt door het leggen van allerhande beslagen en andere acties van deurwaarders. Zolang de kosten hiervan door de debiteur worden betaald, is er voor de opdrachtgever nog geen probleem.

Debiteuren kunnen deze kosten echter heel vaak niet betalen. Het is geen uitzondering dat de gemaakte kosten uiteindelijk een veelvoud zijn van de oorspronkelijke vordering. Het bedrag dat de debiteur volgens de factuur aan de opdrachtgever moest betalen. Debiteuren gaan failliet, of op hen wordt de Wet Sanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard. Of ze hebben eenvoudig zoveel schulden en zo weinig inkomen dat van incasso niets terecht komt.

In al deze gevallen is het de opdrachtgever die dan deze kosten verschuldigd is aan de gerechtsdeurwaarder. Vaak is niet expliciet toestemming gegeven voor het maken van deze kosten, maar is de gerechtsdeurwaarder op grond van diens algemene voorwaarden gerechtigd om zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever over te gaan tot het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure en het nemen van executiemaatregelen nadat vonnis is gewezen.

Dit zijn twee oorzaken voor het feit dat een aantal gerechtsdeurwaarders de voor hun opdrachtgevers ontvangen bedragen niet aan die opdrachtgevers uitkeren.

Hebt u problemen met uw deurwaarder, verwacht u ze of twijfelt u?


Wacht niet op uw geld tot u een ons weegt.
Neem contact op met Ondernemerssteunpunt: sos@ondernemerssteunpunt.nl

Hoe meer dossiers, hoe groter het probleem

Veel ondernemers hebben een jarenlange relatie met hun deurwaarder die hun niet betaalde vorderingen incasseert. Dit is een deel van het probleem. Een opdrachtgever levert per jaar vaak een aantal dossiers aan, terwijl er van de afgelopen jaren ook nog dossiers lopen. Sommige dossiers verlopen succesvol. Anderen helemaal niet.

In de branche is bekend dat een aantal deurwaarders gerechtelijke procedures opstart, zonder de vaste kosten hiervan zoals betekeningskosten en griffierecht, vooraf in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Zij schieten dit als het ware voor. Of ze financieren dit door deze bedragen te verrekenen met bedragen die ze in andere dossiers voor dezelfde opdrachtgever hebben ontvangen. Er wordt dan niet gewerkt op dossierniveau, maar op opdrachtgever niveau. Alles van een opdrachtgever wordt op een hoop gegooid. De opdrachtgever heeft totaal geen overzicht en krijgt dat ook niet. In de praktijk vaak ook niet als hij daar om vraagt. Er wordt dan, als er iets wordt verstrekt, een overzicht op opdrachtgeverniveau verstrekt en niet op dossierniveau.

Door deze werkwijze ontstaan tekorten op de kwaliteitsrekening. Bedragen die daarop ontvangen zijn, worden ten onrechte en in strijd met de Gerechtsdeurwaarderswet verrekend met kosten die de deurwaarder heeft gemaakt. Als een opdrachtgever dan in een bepaald dossier het voor hem geïncasseerde geld verlangt, is dat er niet, althans er is niet genoeg geld beschikbaar om alle opdrachtgevers het geld te betalen waarop ze recht hebben. Gerechtsdeurwaarders houden in deze situatie het voor de opdrachtgever ontvangen geld dus vast. Hoe meer dossiers de opdrachtgever heeft lopen bij de gerechtsdeurwaarder, hoe groter de kans is dat er dossiers bij zijn waarin wel veel kosten worden gemaakt, maar niets of weinig wordt geïncasseerd. Deze situatie maakt dat dus ook in succesvol verlopen dossiers geen uitkering volgt.

Bureau Financieel Toezicht

Het BFT houdt toezicht op onder meer de gerechtsdeurwaarders. Op de kwaliteitsrekening van de 48 geschorste deurwaarders was sprake van een ‘omvangrijk’ tekort, constateerde het Bureau Financieel Toezicht. Deurwaarders moeten geïncasseerd geld op deze aparte rekening storten. Schuldeisers worden vervolgens vanaf die rekening uitbetaald. Als de deurwaarders de bedragen op eigen rekeningen bewaren, komt het geld niet goed terecht als zij bijvoorbeeld zelf failliet gaan. Een zogeheten bewaringstekort staat dan ook bekend als een ‘doodzonde’. In het verleden zijn deurwaarders vaker geschorst vanwege dit vergrijp, of zelfs uit hun ambt gezet.

De schorsing van deze 48 gerechtsdeurwaarders is gevolgd na een onderzoek. In de branche wordt gevreesd dat dit maar het topje van de ijsberg is. Wellicht wacht vele gerechtsdeurwaarders hetzelfde lot, indien ook naar hen onderzoek gaat worden gedaan.

De afgelopen jaren zijn diverse deurwaarders failliet verklaard. Niet uitgesloten kan worden dat er de komende tijd meer zullen volgen.

De opdrachtgevers van die deurwaarders zullen daarvan het slachtoffer zijn. Zij zullen niet het hun toekomende geldbedrag volledig ontvangen. Die opdrachtgever, dat kunt u als ondernemer ook zijn, indien u vorderingen uit handen heeft gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

Het spreekt voor zich dat niet alle gerechtsdeurwaarders hebben gehandeld zoals hierboven beschreven. Er zijn waarschijnlijk veel deurwaarders die hun bewaarpositie wel op orde hebben.

Hoe weet u of het bij uw deurwaarder fout zit?

  • Er wordt niet of vaag gereageerd op uw vragen over van debiteuren ontvangen bedragen
  • U hebt geen of beperkt inzicht in het systeem van de deurwaarder waarmee u online inzake zou moeten hebben in uw dossiers
  • De deurwaarder stelt uitkering van u toekomende bedragen steeds uit
  • U hoort überhaupt weinig of niets over de voortgang van uw dossiers

Wat kan er aan gedaan worden?

Ondernemerssteunpunt heeft zich verdiept in deze problematiek en is er inmiddels in gespecialiseerd. Wij zoeken dan ook graag voor u uit of er een probleem is bij uw deurwaarder of niet. Wij hebben hiervoor een snelle methode ontwikkeld, waardoor de kosten laag blijven en de ondernemer snel weet waar hij aan toe is. Wij benaderen de deurwaarder met gerichte vragen. Wij laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. Wij vorderen de benodigde stukken en informatie voor u.

Mocht het fout zijn, helpen wij de ondernemer om alsnog het hem toekomende bedrag van de deurwaarder te ontvangen. Dit kan onder meer door:

  • Overleg en/of onderhandelen met de deurwaarder
  • Het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de deurwaarder
  • Het indienen van een tuchtklacht tegen de deurwaarder
  • Het melden van de deurwaarder bij het BFT

Contact

Hebt u problemen met uw deurwaarder, verwacht u ze, herkent u de bovenstaande signalen of twijfelt u? Neem contact op met Ondernemerssteunpunt via sos@ondernemerssteunpunt.nl of gebruik het ’Bel me terug’-formulier. Wij nemen dan contact met u op.

Bel me terug!

(velden gemarkeerd met een * zijn verplicht)